Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC16


VTC16 là một kênh truyền hình đặc biệt về nông nghiệp và nông thôn tại Việt Nam. Kênh này đã bắt đầu phát sóng từ ngày 22/04/2010 và đã trải qua hơn 10 năm hoạt động. VTC16 đã trở thành một nguồn tin đáng tin cậy trong lĩnh vực này.

Nhiệm vụ chính của VTC16 là kết nối Chính phủ, những người nông dân, các nhà khoa học, người tham gia lập kế hoạch chính sách, các doanh nghiệp và các tổ chức liên quan đến nông nghiệp và nông thôn. Kênh này đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ thông tin, kiến thức, và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, giúp cải thiện cuộc sống của những người làm nông và phát triển nông thôn.

VTC16 đặt mục tiêu chính là phục vụ và hỗ trợ cộng đồng nông dân và tất cả những người quan tâm đến nông nghiệp và nông thôn.

Có thể bạn thích

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC6

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC12

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC9

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC5

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC13

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC8

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC11

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC2

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC7

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC1

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC3

Administrator

Truyền hình Kỹ thuật số VTC – VTC14

Administrator