Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV Co.op


HTV co.op là kênh mua sắm tin cậy – đồng hành cùng hàng Việt của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Lên sóng vào ngày 01/10/2011, kênh được quản lý bởi Liên hiệp HTX Thành phố (Saigon Co.op) và Siêu thị Co.op Mart. Trong lúc chưa phát sóng các CT Mua sắm, kênh đang phát lại 1 số CT Giải trí và Phim truyện Việt Nam.

Có thể bạn thích

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTVC Thuần Việt

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTVC Phim

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV3

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV9

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTVC Phụ Nữ

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTVC Plus

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTVC Gia Đình

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV1

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV Thể thao

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV2

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV7

Administrator

Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – HTV Key

Administrator